DLA RODZICÓW

 

 

DOKUMENTACJA SZKOLNA

   Poniżej znajdują się wszystkie kluczowe dokumenty związane z pracą szkoły. "Klikając" na ikonkę lub nazwę otworzy się odpowiedni dokument. 

Statut Szkoły

Regulamin
Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców

Plan Pracy Szkoły Kalendarz imprez i uroczystości w szkole Program Wychowawczo
-Profilaktyczny