NASZE  MIASTO

 
 

Informacje ogólne

Powiat sokołowski

        

     Sokołów Podlaski leży na 22°13' długości geograficznej wschodniej i 52°25' szerokości geograficznej północnej, w odlełości ok.95 km. od Warszawy.
Położony jest na wysokości około 170 m n.p.m na lekko falistej północno-wschodniej części Wysoczyzny siedleckiej, która rozciąga się na południe od Podlaskiego Przełomu Bugu. Przez miasto przepływa mała rzeczka Cetynia wraz ze swym dopływem Kościółkiem.
Poza miastem Cetynia, przepływając przez Kupientyn, Grodzisk, Sabnie, Seroczyn i Białobrzegi zbiera wody z licznych, niewielkich dopływów, a następnie wpada do Bugu.
     Miasto leży w klimatycznym regionie mazowiecko-podlaskim.
Jego cechy charakterystyczne to:
- przeciętna ilość mrożnych dni w roku: 45 - 55;
- pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 60 dni;
- roczna ilość opadów - 550-600 mm.
     Miasto Sokołów Podlaski zajmuje obszar 1750 hektarów, z czego 25% (437,5ha) stanowi teren zabudowany, zaś tereny zielone mają łączną powierzchnię ok.14 hektarów, czyli około 0,8% powierzchni całkowitej miasta.
     Nasze miasto liczy ok. 19150 mieszkańców, w tym stale zamieszkuje w nim około 18800 osób. Ponad 30% ogółu ludności to dzieci i młodzież do lat 18, około 12% to dorośli w wieku 19-25 lat, ludność w wieku produkcyjnym stanowi ok.47%, zaś emeryci i renciści 13% ogólnej liczby mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 11 osób na hektar.
     Mieszkańcy Sokołowa zatrudnieni są głównie w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i nielicznych dużych zakładach istniejących w mieście (patrz: przemysł) oraz urzędach administracji publicznej, instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych, bankach i firmach prywatnych. Według aktualnych danych liczba bezrobotnych wynosi 1190 osób, w tym 643 kobiety i 547 mężczyzn.
     Przez Sokołów przebiegają trzy główne trasy komunikacyjne z Warszawy w kierunku: Siemiatycz, Łomży i Siedlec. Obecny układ sieci komunikacyjnych prowadzi przez centrum miasta, dlatego też pilną sprawą jest budowa obwodnicy miejskiej. W granicach administracyjnych miasta znajduje się 67 kilometrów dróg.
     W ostatnim dziesięcioleciu znacznej rozbudowie uległy sieci infrastruktury technicznej. Wybudowano wiele nowych kolektorów sanitarnych i wodociągów, W budowie jest sieć gazowa niskiego ciśnienia (wykonano już pierwszy etap tej inwestycji).
Jeśli chcecie poznać historię naszego miasta - kliknijcie TUTAJ.