PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

 

 

   Przedstawione publikacje zapisane są w formacie *.doc. Można je otworzyć w nowym oknie lub zapisać, "klikając" na temat publikacji prawym przyciskiem myszki i wybierając z menu polecenie "zapisz element docelowy jako".

Beata Świderska Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu POLSKA NASZA OJCZYZNA - kl. V
Beata Świderska Test kompetencji z działu MORZE BAŁTYCKIE -  SŁONOWODNE ŚRODOWISKO ŻYCIA - kl. V
Katarzyna Jadczuk Scenariusze lekcji powtórzeniowych z historii dla klasy VI
Elżbieta Kwiatkowska Scenariusze zajęć w świetlicy szkolnej
Adam Czesławiak Neurolingwistyczne programowanie w edukacji
Zob. także: Biuletyn Oświatowy - Doradca nr 43/2005 (1), ODN Siedlce 2005
Adam Czesławiak Neurolingwistyczne programowanie w edukacji cz. II. Elementy języka wpływu w rzeczywistości szkolnej
Zob. także: Biuletyn Oświatowy - Doradca nr 44/2005 (2), ODN Siedlce 2005
Adam Czesławiak Poznawanie ucznia a praca wychowawcza nauczyciela
Zob. także: Biuletyn Oświatowy - Doradca nr 47/2005 (5), MSCDN Wydział w Siedlcach
Adam Czesławiak
Bullying i cyberbullying jako nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa dziecka - ucznia
Referat wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo człowieka
a proces wsparcia społecznego"
Drohiczyn 2006
Zob. także: J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski (red.), Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007
Adam Czesławiak
Cyberbullying. Wstępne spojrzenie na zjawisko wirtualnej agresji wśród młodzieży
Referat wygłoszony podczas II Konferencji Naukowej "Człowiek w sieci zniewolonych dróg" Pułtusk 2007.
Zob. także: Wydawnictwo konferencyjne II Konferencja Naukowa "Człowiek w sieci zniewolonych dróg" pod red. M Jędrzejko, M. Bożejewicza, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora Wydział Pedagogiczny, Pułtusk 2007
Adam Czesławiak
Siadaj, jedynka! Czyli o nadużywaniu ocen niedostatecznych
Zob. także: Meritum nr 3/4 (3)/2006/7, MSCDN Radom
http://www.meritum.mscdn.edu.pl/moduly/egzempl/3/3_73_abc.pdf
Bożena Zdzieborska Uwaga, sekty!
Bożena Zdzieborska Ocena z religii "pod lupą"
Adam Czesławiak
Referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo człowieka
a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji"
Drohiczyn 200
8. Zob. także: E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość. Tom II. Aspekty edukacyjne i politologiczne.  Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009
Bożena Zdzieborska
Św. Paweł – niestrudzony Apostoł Narodów
Scenariusz zajęć nagrodzony I miejscem w konkursie pod hasłem "Święty Paweł - niestrudzony apostoł narodów" zorganizowanym przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Zespół Szkół w Sabniach.
Adam Czesławiak
O autorytecie... z odrobiną pesymizmu
Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo człowieka
a wartości"
Drohiczyn 200
9. Zob. także: E. Jarmoch, A. W. Świderski, I. A. Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a wartości. Tom I. Aspekty filozoficzne i edukacyjne.  Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010
Adam Czesławiak
Sexting - nowy problem o poważnych konsekwencjach
Referat wygłoszony podczas I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Człowiek w wielkiej sieci" Warszawa 2010. Zob. także: D. Sarzała, M. Walancik (red.), Człowiek w wielkiej SIECI. Zjawisko - zagrożenia - profilaktyka. Tom I. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011