ARCHIWUM - wrzesień 2002

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2002     

     
     
     Pierwsza akcja ogólnoszkolną było „Sprzątanie świata”. Jest to akcja cykliczna, która odbywa się w Polsce od 1993 roku. 20 września 2002 r. uczniowie klas IV – VI sprzątali ulice: 550-lecia, Węgrowską, Wiejską, Oleksiaka- Wichury, Błękitną, Jasną, Parkową, Św. Rocha. Oprócz tego w szkole przeprowadzono akcje zbiórki surowców podlegających recyklingowi. W kl. I – III odbyły się w tym dniu pogadanki, konkursy plastyczne i zabawy ekologiczne.
     W wyniku akcji w całym mieście zebrano 48m sześciennych odpadów zmieszanych, a ponadto wyselekcjonowano 265 kg makulatury, 80 kg szkła, 5 kg puszek aluminiowych oraz 54 kg (ok. 3m sześciennych) tworzyw sztucznych. Akcję wspierało Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim oraz S.I. "Chegos".             [zobacz także]

 

Zbieramy i segregujemy surowce wtórne

AKCJA CHARYTATYWNA "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

Certyfikat dobroczynności

     

     Podobnie jak w ubiegłym roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Zdążyć z pomocą" mającej na celu zbieranie funduszy na operacje dla dzieci, której przewodzi i patronuje prof. Z. Religa. Samorząd Szkolny rozprowadził wśród wszystkich klas okolicznościowe kalendarze, a zebrane w ten sposób pieniądze przekazał na konto fundacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.