SPORTOWA NOC W SZKOLE

    W pierwszą wiosenną sobotę 24 marca uczniowie "Dwójki" biorący udział w projekcie „Otwarta szkoła” mieli okazję poznania kolejnych propozycji aktywnego spędzania czasu w dni wolne od szkolnych zajęć edukacyjnych. 
   Zaczęliśmy od zajęć sportowych na szkolnym boisku. Zawsze lubiana gra w piłkę nożną była sposobem na przedpołudniowe rozbudzenie i ruchową zaprawę przed kolejnym punktem aktywności, którym była gra miejska nazwana przez nas "Sobotni spacer Sokołowskim Szlakiem Historycznym". Celem tej lubianej przez uczniów formy edukacji regionalnej było poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej naszego miasta, który trafnie ujął w jednej ze swych publikacji znany regionalista Marian Pietrzak: "Znając przeszłość miasta poczujemy do niego większy sentyment, szacunek, również dla tych, którzy je budowali, żyli tu, walczyli i ginęli. Jednocześnie będziemy sami dumni, że tu mieszkamy".
Wspomnieć należy, że podczas kilku wędrówek uczniowie naszej szkoły dokładnie zwiedzili obiekty leżące na szlaku w dzielnicy Cukrownia. Tym razem postanowiliśmy lepiej poznać pozostałe warte odwiedzenia miejsca związane z historią miasta leżące w innych dzielnicach. 
   Na początku zespół uczniów otrzymał kartę gry ze scenariuszem. Zadaniem drużyny było zdobycie mapy Sokołowskiego Szlaku Turystycznego i dotarcie do każdego z ważnych miejsc w historii miasta, przy których ustawione są charakterystyczne tablice informacyjne. Przy każdej stacji drużyna rozwiązywała różnorodne zadania. Wymagały one od uczestników umiejętności: "czytania mapy", orientacji w terenie, korzystania z różnych źródeł informacji, logicznego myślenia, kojarzenia faktów, wnioskowania i przede wszystkim współpracy zespołowej. Podczas wędrówki spontanicznie wyłonili się ukryci liderzy, którzy przydzielili uczestnikom funkcje i role. Wykorzystując smartfony i różnorodne aplikacje sprawnie koordynowali poczynania kolegów, co pozwoliło na bardzo szybkie poruszanie się na trasie i rozwiązywanie zadań, czego efektem było bezbłędne wypełnienie karty gry. 
   Po zakończeniu sobotniej wędrówki Sokołowskim Szlakiem Historycznym nasi turyści udali się na kręgielnię. Tam pochłonęła ich coraz popularniejsza wśród młodych ludzi forma rozrywki. Czekając na swoja kolejkę rzutu dzielili się wrażeniami z sobotniego spaceru po rodzinnym mieście i zgłaszali propozycje na kolejne aktywne soboty. Nie trzeba dodawać, że po kilkugodzinnej aktywności ruchowej połączonej z wysiłkiem intelektualnym posiłek smakował wybornie.

Robert Jaszczuk