NASZ SAMORZĄD SZKOLNY

 

 

ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
PRZEWODNICZĄCA  NATALIA JAŃCZUK - KL. VII
WICEPRZEWODNICZĄCY KAMIL ŻOCHOWSKI - KL. VIII
SEKRETARZ SANDRA HARDEJ - KL. VIII
SKARBNIK MIKOŁAJ MIKOŁAJCZUK - KL. VI
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Wioletta Turos, Robert Jaszczuk, Katarzyna Karpińska

Sekcje Samorządu Szkolnego
Komisja rewizyjna:
Sekcja kulturalna: 

Sekcja porządkowa: 

Sekcja wolontariatu uczniowskiego: 

Odpowiedzialni za losowanie "Szczęśliwego numerka":