SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 
 

Szkolny zestaw podręczników dla klas korzystających z podstawy programowej 
opublikowanej 23 grudnia 2008 r. obwiązujący od 1 września 2009 r.

KLASA I

Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

edukacja wczesnoszkolna

Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 1. Podręcznik, części 1 – 10. Tablice demonstracyjne  J. Faliszewska,
 W. Żaba – Żabińska,
 G. Lech
Grupa Edukacyjna S.A. (Brand MAC Edukacja) 80/1/2009

język angielski

New Bingo! Część 1A – 1B. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej  A. Wieczorek Wydawnictwo Szkolne PWN 101/1/2009

religia

Bóg naszym Ojcem. Podręcznik, zeszyt ćwiczeń  T. Śmiech Wydawnictwo Jedność AZ – 11 – 02/9 – 0

Szkolny zestaw podręczników dla klas korzystających z podstawy programowej
opublikowanej 26 lutego 2002 r.
obwiązujący od 1 września 2009 r.  

KLASA II

Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

kształcenie zintegrowane

Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego w klasie drugiej  A. Szymańska

Nowa Era

semestr I  66/01

 semestr II  335/01

język angielski

New Bingo! 2 Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej  A. Wieczorek Wydawnictwo Szkolne PWN 221/04

religia

Jezus jest z nami. Podręcznik i  zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II szkoły podstawowej  T. Śmiech,
 M. Piątek
Wydawnictwo Jedność AZ – 12 – 02/9 - 0

KLASA III

Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

kształcenie zintegrowane

Moja szkoła. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia zintegrowanego. Klasa III  Cz. Cyrański MAC Edukacja

części 1, 2, 3, 4, 5   176/00

 części 6, 7, 8, 9, 10  23/01

język angielski

New Bingo! 3 Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej  A. Wieczorek Wydawnictwo Szkolne PWN 106/05

religia

Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej  A. Kaszycki,
 T. Śmiech
Wydawnictwo Jedność AZ – 13 – 02/9 - 0