ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I - ROK SZKOLNY 2017/2018