DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE

   

 

   Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole", realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Po konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 21 stycznia w Warszawie oraz 12 konferencjach regionalnych, 9 kwietnia 2014 r. nasza szkoła zainaugurowała cykl konferencji – debat powiatowych.
   Wśród gości obecni byli m.in. Joanna Kaniuk dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Hanna Bolesta oraz Barbara Radman wizytatorzy Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, kom. mgr Marek Żero I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, Monika Krzemieniewska kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, Teresa Wrzosek dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu miasta oraz powiatu sokołowskiego, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz uczniowie. 
   Podczas pierwszej części debaty prelegenci przedstawili następujące tematy: Procedura "Niebieskiej karty" - asp. szt. Dariusz Tomczuk (Asystent ds Nieletnich i Patologii KPP Sokołów Podlaski), Dzieci i młodzież w „wielkiej sieci” – wybrane zagrożenia - Adam Czesławiak (PSP nr 2 Sokołów Podlaski), Przemoc rówieśnicza - Magdalena Bonisławska (PSP nr 2 Sokołów Podlaski), Rola ośrodków pomocy społecznej w zapewnieniu bezpieczeństwa materialnego rodzin - Monika Krzemieniewska (kierownik CPS), Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim - Agnieszka Cichocka (PSP nr 2 Sokołów Podlaski). 
Druga część konferencji to wystąpienia nauczycieli i uczniów zaproszonych szkół, prezentujące „dobre praktyki” w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach, dyskusja i wymiana doświadczeń, a także podkreślenie roli nadzoru pedagogicznego jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zaprezentowane przez wizytator B. Radman. Całość konferencji – debaty, odnosząc się do zaprezentowanych problemów i działań praktycznych, podsumowała dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Joanna Kaniuk. 

"Bezpieczeństwo młodego człowieka jako wolność od wszelkich zagrożeń jest najcenniejszą wartością, której poszukujemy i o którą zabiegamy…"