WYNIKI KLASYFIKACJI ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

 

Sprawozdanie z wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2009/2010

w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Klasy 

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Razem

%

ogółem

47 50 45 61 58 58 319

100

klasyfikowanych

47 50 45 61 58 58 319

100

ze stopniami celującymi

3 9 6 5 3 9 35 10,97

ze stopniami niedostatecznymi

0 1 negatywna ocena opisowa 0 4 2 4 10 5,64

 

w tym:

 

z 1 stopniem niedostatecznym

1 0 2 3

1,69

z 2 stopniami niedostatecznymi

1 1 0 2 1,13

z 3 i więcej stopniami niedostatecznymi

2 1 2 5 2,82

ze średnią ocen powyżej 4,0

35

22

23

80

100

Oceny zachowania uczniów

Ocena zachowania

Klasy IV

Klasy V

Klasy VI

Razem

%

Wzorowe

 10

7

8

25

  14,13

Bardzo dobre

 18

 20

 17

55

  31,08

Dobre

 20

 21

 17

58

  32,77

Poprawne

11

 9

 15

35

 19,77

Nieodpowiednie

 1

 1

 1

 3

 1,69

Naganne

1

 0

 0

1

  0,56

Razem:

61

  58

58

177

100

Frekwencja uczniów

Klasy

Klasy I

Klasy II

Klasy III

Klasy IV

Klasy V

Klasy VI

Szkoła

średnia frekwencja 
w I semestrze
r. szk. 2009/2010

 93,78

 94,64

  91,82

 93,27

90,26

 92,17

92,66