KOŁO MISYJNE

 

 

   Koło Misyjne działa w naszej szkole od początku roku szkolnego 2012/1013. Należą do niego chętni uczniowie z klas piątych. Spotkania obywają się w każdy wtorek po lekcjach. Koło powstało w odpowiedzi na ogłoszony przez papieża Benedykta XVI - ROK WIARY, celem ubogacenia formacji religijnej jego członków.
   Cele ogólne:
- zainteresowanie problematyką misyjną i sposobami współpracy w dziele ewangelizacji;
- odbiór, analiza i interpretacja wybranych tekstów biblijnych;
- praktyczne wykorzystanie wiedzy religijnej;
- pogłębienie wiedzy o innych kontynentach i ich mieszkańcach;
- budzenie zainteresowania problemami dzisiejszego świata i kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby innych ludzi;
- rozwijanie własnych talentów i możliwości w służbie potrzebującym;
   Cele szczegółowe:
- zorganizowanie zbiórki pieniężnej na terenie naszej szkoły na cel akcji Adopcja na odległość (jest to kontynuacja akcji z ubiegłego roku, w której wspieraliśmy afrykańskie dzieci pozostające pod opieką misjonarza z naszej parafii pw. Miłosierdzia Bożego – ks. Piotra Pazińskiego);
- przygotowywanie oprawy liturgicznej Mszy św., w tym liturgii tygodnia misyjnego;
- oglądanie filmów o tematyce misyjnej;
- zapoznanie się z działalnością znanych misjonarzy (w miarę możliwości zorganizowanie spotkania z misjonarzem);
- nauka śpiewu pieśni misyjnych;
- pisanie listów do misjonarzy;
- przygotowanie i wystawienie jasełek (wspólnie z kołem teatralnym);
- pomoc przy wykonaniu dekoracji na jasełka;
- wyjazd do katolickiego Radia Podlasie;
- udział w transmisjach radiowych modlitwy różańcowej;
- wspólna modlitwa w intencjach misyjnych. 
Opiekun Koła Misyjnego
Bożena Zdzieborska - katechetka