I INTERDYSCYPLINARNE FORUM NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA - UCZNIA

   19 marca w naszej szkole odbyło się I Interdyscyplinarne Forum Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców pod hasłem Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dziecka - ucznia. Podejmując się organizacji forum pragnęliśmy poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące pól starych i nowych zagrożeń wychowawczych, przed jakimi staje młody człowiek oraz instytucje wychowania. U podstaw idei zorganizowania forum leżało również przekonanie o potrzebie zgłębiania naszej wiedzy o mechanizmach powstawania i uwarunkowaniach rozwoju współczesnych zagrożeń społecznych, patologii i nowych uzależnień, ukazywania interakcyjnego charakteru zaburzeń oraz próby poszukiwania optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.
   Forum miało charakter otwarty, stąd też mogliśmy gościć nie tylko nauczycieli, wychowawców i rodziców, ale także wizytatorów Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach, kierownictwo Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Odział w Siedlcach (p. Grażynę Sobiczewską) oraz konsultantów MSCDN (p. Barbarę Muszyńską, p. Jerzego Kopańskiego), komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim - p. mł. insp. Karola Szwalbe oraz funkcjonariuszy komendy powiatowej i Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu, dyrektorów szkół i przedszkoli z Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego, pracowników KSM Diecezji Drohiczyńskiej, pracowników ORPA i wielu innych.
   Naszemu  forum patronowało m. in. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, którego przedstawicielem była członek Zarządu DTN - p. dr Aldona Trzpil.
   Byli także przedstawiciele mediów, a jednocześnie jednego z naszych patronów medialnych - tygodnika Wieści Sokołowskie.
   Prelegenci: 
prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa) - Czy potrzebna jest „rewolucja” w sposobach myślenia i działania na rzecz bezpieczeństwa dziecka – ucznia?; 
nadkom. Agnieszka Guza (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu) - Edukacja dla bezpieczeństwa; 
dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz (Uniwersytet w Białymstoku) - Nowe media wśród innych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci – dwie perspektywy;
dr Dariusz Sarzała (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie) - Cyberuzależnienie – diagnoza i profilaktyka;
mgr Ewa Pacelt (Publiczne Gimnazjum w Krypach) - Anoreksja i bulimia jako zaburzenia łaknienia
mgr Jerzy Kopański (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach) - Kompetencje nauczyciela w zakresie przeciwdziałań zagrożeń w cyberprzestrzeni
mgr Adam Czesławiak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim)
Sexting - „zabawa” o poważnych konsekwencjach.