AKTUALNOŚCI - wrzesień 2003r.

 
 

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2003

   Nowy rok szkolny to także nowy Samorząd Uczniowski. W pierwszym tygodniu września odbyły się wybory nowych opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którymi zostały: p. Wioletta Turos oraz p. Alicja Zawadzka. Gratulujemy!
   17 września 2003r. odbyły się wybory nowego Samorządu Szkolnego. Przewodniczącą SU została Urszula Paplińska - kl. VIa, zastępcą Joanna Brzozowska - kl. VIc, skarbnikiem Dominika Skolimowska - kl. VIa, sekretarzem Aneta Mężyńska - kl. VIc. 
Wybrani zostali także nowi przewodniczący i członkowie poszczególnych sekcji Samorządu Szkolnego: sekcja informacyjna: przewodnicząca - Olga Dybowska (Vc), członkowie - Paulina Kruk (IVc), Milena Tryniszewska (IVc), Adela Kalicka (Va); sekcja ekologiczna: przewodnicząca - Martyna Wrzosek (Vb), członkowie - Elwira Ślepowrońska (Vb), Maciej Rudaś (VIc), Łukasz Miściorak (VIc), Anna Czapska (IVb); sekcja porządkowa: przewodniczący - Przemysław Strzała (VIb), członkowie - Tomasz Maliszewski (VIb), Kamil Świnarski (VIb), Kamil, Szymecki (VIa), Maciej Laks (Va), Marta Matusik (IVc), Mariusz Grądzki (IVc); sekcja pomocy charytatywnej: przewodnicząca - Magdalena Jankowska (Vc), członkowie - Monika Mikołajczuk (Vc), Karolina Bindas (Vc), Lena Rusiniak (IVa), Magdalena Lesiuk (IVa), Karolina Socha (IVb), Marlena Maliszewska (IVb), Karolina Rytel (IVb). Gratulujemy!
   19 września 2003r. uczniowie naszej szkoły, chyba jak większość uczniów polskich szkół, "ruszyli sprzątać świat". Poszczególne klasy starsze wraz z wychowawcami porządkowały przypisane im rejony miasta, uczniowie młodsi (klasy I - III) sprzątali teren przyszkolny oraz swoje klasopracownie.

   Poza "działaniami praktycznymi", a więc zbiórką i segregacją surowców wtórnych, uczniowie projektowali i wykonywali plakaty pod hasłem "Piękna jest nasza Planeta" oraz wzięli udział w konkursie plastyczno-ekologicznym "Coś z niczego" polegającym na stworzeniu "czegoś" z surowców wtórnych. Przyznać trzeba, że inwencja uczniów i ich pomysłowość jest naprawdę nieograniczona - co można było obejrzeć podczas wystawy pokonkursowej na górnym korytarzu naszej szkoły. Wszystkie klasy biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy.