ARCHIWUM - październik 2002

 
 
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
   

   Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, a szczególnie najmłodszych uczniów było ślubowanie klas pierwszych, które odbyło się 8.X.2002 r. Kandydaci na uczniów zaprezentowali się zaproszonym gościom w części artystycznej. Doniosłym momentem uroczystości był akt ślubowania. 
Po ślubowaniu Pani dyrektor szkoły dokonała pasowania na uczniów, zaś Pan dyrektor wręczył dyplomy. Był to ważny dzień, który na długo zapamiętają.

Ślubowanie uczniów klas I

 

 

 

Ślubowanie uczniów klas I
Uroczysty moment pasowania na ucznia

 

<< Jesteśmy już uczniami!

WIZYTA JE KS. BISKUPA ANTONIEGO DYDYCZA

   

   W poniedziałek 7 października nasza szkoła przeżywała doniosłą uroczystość – wizytę JE księdza biskupa Antoniego Dydycza wraz z ks. proboszczem Stanisławem Boguszem. Dostojny gość został gorąco powitany przez wszystkich uczniów i nauczycieli zebranych w sali gimnastycznej. Ks. Biskup sympatycznie rozmawiał z dziećmi, wprowadzając ciepła, rodzinna atmosferę. Wypowiedział wiele pochlebnych słów na temat szkoły i dzieci. Gość ofiarował kilka religijnych książek dostępnych w bibliotece i wpisał się do Kroniki Szkoły.

 

                                       Serdeczne podziękowania uczniów >>

 

Wizyta ks. biskupa A. Dydycza

 

GÓRA GROSZA 2002

   

   Już po raz kolejny  przeprowadzona została wśród uczniów całej szkoły akcja charytatywna "Góra grosza". Działania uczniów wspierały i koordynowały opiekunki SU Bożenna Lisiecka, Wioletta Turos oraz wychowawcy.
Uczniowie przeprowadzili zbiórkę monet do specjalnie oznakowanych puszek w dniach 7 - 11 października 2002r. na terenie szkoły. W wyniku akcji zebrano 94,80zł, które przekazano organizatorom akcji Towarzystwu "Nasz Dom". Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na tworzenie rodzinnych domów dziecka.

JUBILEUSZOWY ZLOT "SŁONECZNIK" HUFCA ZHP SOKOŁÓW PODLASKI IM. J. KORCZAKA

 

Zlot Hufca ZHP

   

   W dniach 4 – 6 października 2002 r. nasza szkoła była miejscem Jubileuszowego Zlotu „Słonecznik” Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. J. Korczaka.
Zlot „Słonecznik” był podsumowaniem Międzynarodowego Roku Korczakowskiego, zdobywania przez drużyny i gromady Hufcowej Odznaki Korczakowskiej oraz harcerskim startem. Zlot miał bogaty program m. in. projekcja filmów: „Korczak”, „Król Maciuś I”, zabawy integracyjne, bieg harcerski, zajęcia plastyczne. 
W sobotę odbył się apel jubileuszowy z udziałem władz powiatu, harcerzy seniorów oraz kominek „Przeszłość i teraźniejszość sokołowskiego harcerstwa”. Zlot zakończył się w niedzielę wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów.