AKTUALNOŚCI - kwiecień 2004r.

 

 

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI ŚWIĄTECZNY JARMARK WIELKANOCNY
   1 kwietnia 2004r. o godz. 9:00 uczniowie klas VI przystąpili do powszechnego obowiązkowego sprawdzianu kompetencji. Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwała Szkolna Komisja Egzaminacyjna i obserwator. W czerwcu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna prześle do szkoły tabelaryczne zestawienie wyników nauczania poszczególnych klas VI w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach sprawdzianu. Życzymy szóstoklasistom jak najwyższych wyników.
  1 kwietnia 2004r. nasza szkoła, po raz kolejny, uczestniczyła w Świątecznym Jarmarku Wielkanocnym organizowanym przez SOK i Starostwo Powiatowe. Prezentowaliśmy prace związane z tradycjami wielkanocnymi. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pisanki, kraszanki, zajączki wykonane przez uczniów oraz mazurek wielkanocny - wypiek uczennic z klasy Va. Nasze stoisko wyróżniało się pomysłowością i oryginalnością.
  
    Świąteczny Jarmark Wielkanocny                 Świąteczny Jarmark Wielkanocny

Fotografie: http://www.sok.sokolowpodl.pl

OŚMIU WSPANIAŁYCH

II MAZOWIECKI TYDZIEŃ REGIONALNY

   2 kwietnia 2004r. w SOK odbyło się podsumowanie IV Miejskiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Z naszej szkoły uczennice A. Kucharek i M. Jankowska, laureatki konkursu, promowały swoją działalność i pomoc na rzecz potrzebujących. Uczennice te wyróżniają się życzliwością, czynieniem dobra, otwartością na problemy swoich rówieśników, działalnością charytatywną i społeczną. Życzymu im wytrwałości w swoich działaniach. [zobacz wyniki konkursu]

   W ramach edukacji regionalnej oraz poznania dziedzictwa kulturowego od 20 marca do 7 kwietnia odbywał się w naszej szkole II Mazowiecki Tydzień Regionalny. Uczniowie klas I - VI prezentowali i poznawali tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych poprzez ekspozycję pisanek, kraszanek, palm, stroików, albumów, koszyczka wielkanocnego i wypieków w sali nr 11. Pomysłowość naszych uczniów nie zna granic. Ponadto klasy I - III 7 kwietnia zorganizowały spotkanie pod hasłem "Wielkanoc". Ileż było radości i śmiechu podczas zabaw z jajkami. Szkoda, że Was tam nie było!

KONKURS PRZYRODNICZY DZIEŃ ZIEMI
   29 kwietnia 2004r. odbył się konkurs przyrodniczo-ekologiczny klas IV pod hasłem "Oikos - znaczy dom". Zmagając się z różnorodnymi zadaniami (rozwiązywanie zagadek, krzyżówki, ułożenie puzzli, gra planszowa), 3-osobowe reprezentacje klas czwartych sprawdzały swoją wiedzę z zakresu przyrody i ekologii, a także refleks i umiejętności pracy w grupie. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy IVc.
   Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Beata Świderska - nauczyciel przyrody.
   W dniach 19 - 23 kwietnia 2004r. obchodzony był w naszej szkole Tydzień Obchodów Ziemi
   Podczas tygodnia uczniowie realizowali zadania (konkursy, gry dydaktyczne, pogadanki, pisanie listów do dowolnego zwierzęcia o lepszy, czysty świat, wykonywanie plakatów z hasłami ekologicznymi), które pozwoliły im zdobyć tytuły "klasowych ekologów". Wykonywane zadania jeszcze bardziej uświadomiły wszystkim uczniom potrzebę ochrony naszej planety.