AKTUALNOŚCI - kwiecień 2006r.

 

 

SPRAWDZIAN KLAS VI

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

   4 kwietnia uczniowie klas VI przystąpili do sprawdzianu kompetencji. Tematem przewodnim tegorocznego sprawdzianu były pszczoły i miód. Egzamin ma za zadanie sprawdzenie 5 obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Wyniki - za ok. 2 miesiące. 

   Za wysokie wyniki w nauce w I semestrze (średnia ocen 5,0 i wyższa) dyrektor szkoły przyznał stypendium w wysokości 100 zł następującym uczniom: kl. Va: Michał Nazarczuk, Katarzyna Olszewska; kl. Vb: Maciej Bieliński, Paweł Cichocki, Grzegorz Jacek Czesławiak, Damian Strzała; kl. VIa: Sylwia Romańczuk, Lena Angelika Rusiniak, Martyna Katarzyna Tomasiuk; kl. VIb: Karolina Iwańska, Karolina Socha; kl. VIc: Paulina Kruk.
   Wszystkim wyróżnionym uczniom, a także ich rodzicom Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne składa serdeczne gratulacje.