AKTUALNOŚCI - czerwiec 2006r.

 

 

IV FESTYN ARCHEOLOGICZNY STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

   2 czerwca nasza szkoła uczestniczyła w IV Festynie Archeologicznym w Liwie, który w tym roku zorganizowano pod hasłem "Wikingowie". Podczas festynu poznaliśmy kulturę oraz obyczaje Wikingów, wojskowość i rzemiosło wikińskie, zwiedziliśmy wystawę okolicznościową, obejrzeliśmy pokazy bitew i walk Wikingów oraz pokazy dawnego rzemiosła: kowalstwa, dziegciarstwa, tkactwa, brązownictwa, mincerstwa, bursztyniarstwa. Chętni mogli spróbować swych umiejętności w rzucie włócznią oraz toporem lub strzelaniu z łuku, a także uczestniczyć w interaktywnych warsztatach archeologicznych i garncarskich.

   Za wysokie wyniki w nauce w II semestrze (średnia ocen 5,0 i wyższa) dyrektor szkoły przyznał stypendium następującym uczniom: kl. IVb: M. Dębska, U. Kosieradzka, O. Sulikowska; kl. IVc: M. Kąkiel, M. Oksięciuk, K. Tomasiuk, A. Wąsowska; kl. Va: M. Nazarczuk, K. Olszewska; kl. Vb: M. Bieliński, G. Czesławiak, D. Strzała; kl. VIa: S. Romańczuk, L. Rusiniak, M. Tomasiuk, M. Filiks, M. Winczaruk; kl. VIb: K. Iwańska, K. Socha, M. Maliszewska, M. Fajkowski; kl. VIc: P. Kruk, K. Dobrowolska. 
   Za wysokie osiągnięcia sportowe stypendium otrzymali: K. Puchalska (Va), S. Michałowska (Vb), M. Michałowska (VIa), P. Kowalski (VIb), J. Wyrozębski (VIc). 
   Wszystkim wyróżnionym uczniom, a także ich rodzicom Dyrekcja Szkoły oraz Grono Pedagogiczne składa serdeczne gratulacje.

WYNIKI KLASYFIKACJI 
W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

   Koniec roku szkolnego to klasyfikacja wyników wychowania oraz nauczania, podliczanie frekwencji, wyłanianie najlepszych uczniów...  Za nami intensywny rok nauki, przed nami zasłużony wypoczynek. [zobacz wyniki klasyfikacji]